Förlossningsförberedande kurs 

- med metoden Föda Utan Rädsla

Att föda är en naturlig och kraftfull process som kan väcka många och starka känslor. Föda Utan Rädsla metoden ger dig och er verktyg så att ni tillsamamns kan hantera de känslor som kan komma upp, så att ni hittar det som redan finns i våra kroppar - den inneboende förmågan att föda. Genom att aktivera den förmågan får du en möjlighet att föda i trygghet. Precis så som det är tänkt att vi ska göra.


Föda Utan Rädsla metoden är baserad på fördjupad kunskap om andningsfysiologi, stressfysiologi samt det vetenskapliga evidens som finns kring betydelsen av stöd.


Verktygen som används fokuserar på att stärka födandets förmåga som  du och ditt barn har. Ni har nämligen redan all kunskap ni behöver för att föda och födas. Kroppen vet. Vår fysiologi är alltså svaret!

Metoden fungerar lika bra för de allra flesta då den vilar på en stabil grund av fysiologisk kunskap, och innehåller en bredd av verktyg som är utvecklade kring bevisade effekter.


För den födande är partnern eller annan nära stödperson en enorm källa till trygghet. Vi ser det därför som en av våra viktigaste uppgifter under våra profylaxkurser och fortbildningar att träna och ge stödpersonen en unik hands-on-träning som hjälper er att förstå hur ni kan använda relationen och kärleken under förlossningen och hur man ger stöd.


Föda Utan Rädsla-metoden har redan använts av tusentals födande i flera länder, och allt fler professionella vårdgivare och sjukhus låter sig utbildas i vår unika omvårdnadsmodell (SAFE).


Du kan anmäla dig till kursen i grupp, privat i ditt hem, online när det passar dig eller på din arbetsplats. 

Profylaxkurs i grupp


Kursen bygger på Föda Utan Rädsla metoden. Den ger er kunskap i hur ni med hjälp av verktygen andningen, avspänningen, rösten och tankens kraft kan aktivera födandets fysiologi.

Så ni kan få en trygg och positiv förlossningsupplevelse. 

Kursen är både teoretisk och praktisk vilket ger er både förståelse för födandet samt hands-on kunskap för att ge och ta emot stöd under förlossningen. Ni får en riktigt bra förberedelse för att hantera utmaningarna under födandet.


Jag rekommenderar att gå kursen någon gång mellan graviditetsvecka 25 och ända fram till förlossningen. men givetvis fungerar det även innan. 

Kursen hålls i Stockholm i Metanoovas lokaler på Götgatan 11 eller i Studio Prana på Pontonjärsgatan 14 i Stockholm.


Kostnad

1 795 sek inkl moms/par. 

Kursen räknas som friskvård.


Vill ni ta del av kursen från er arbetsplats?


Ett fantastiskt sätt att erbjuda sin personal vidarutbildning och mer förståelse för födandets fysiologi. 

Ni kanske arbetar på en mödra- eller barnavårdscentral, en träningsanläggning, en hälsomottagning eller annan mottagning? 

Jag kommer till er!

Kursen är på ca fyra timmar.


Kostnad

3 500 sek inkl moms oavsett antal deltagare (resekostnad kan tillkomma).

Kursen räknas som friskvård.


Profylaxkurs privat i hemmet


Ni får precis samma kurs som i grupp fast i er trygga miljö där hemma. En unik möjlighet att ställa alla era frågor och prata igenom funderingar som ni har. Jag finns tillgänglig för endast er vilket gör att kursen blir unikt anpassad till just era behov.


Jag håller kurser i hela Stockholms län. Resekostnader kan tillkomma i priset.


Kostnad: 3 000 sek inkl moms/par (resekostnad kan tillkomma)


Kursen räknas som friskvård.